เกี่ยวกับเรา

WELOCOME TO
B ONE ORGANIZER COMPANY LIMITED

บริการจดทะเบียน บริการวางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน
พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีบริการด้านบัญชีภาษีอากร

บริษัท บี วัน ออร์แกไนเซอร์ จำกัด จัดตั้งธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการทุกด้าน เพียงท่านแจ้งข้อมูลที่ต้องการให้เราช่วยปรับปรุง หรือธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทางเรามีความยินดีที่ให้คำแนะนำทุกด้านอย่างใกล้ชิด ทางเรามีทีมงานหลายด้าน อาทิเช่น ผู้ทำบํญชี ผู้สอบบัญชี ทีมออกแบบโลโก้ ทีมออกแบบเว็ฐไซต์ เป็นต้น

บริการของเรา

บี วัน มีบริการ อันได้แก่ ด้านจดทะเบียนต่างๆ ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการประสานงานเสมือนเราเป็นเลขานุการของผู้ประกอบการ
ด้านวางระบบบริหารจัดการและการควบคุมภายใน บี วันฯ เน้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชีเป็นระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์
รวมถึงด้านบริการออกแบบ ทำเว็บไซต์ ทุกธุรกิจ จดโดเมน เพื่อรองรับการทำทางการโฆษณา การตลาดทางออนไลน์